تماس با ما

دپارتمان مرکزی آموزش مجازی آواتاک

: آقای حامد جلالی لک
:

09426000878 

044-33375260

044-33375261

044-33375262

: info@eavatalk.ir
: ارومیه، خیابان امامت نرسیده به کوی مهندسین (بهنق یک)