علی عباسی

سوابق تحصیلی:

 • دوره تخصصی دیجیتال مارکتینگ
 • کارشناسی ارشد: مدیریت اجرائی (گرایش بازاریابی)
 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (گرایش سخت افزار)

گواهی ها (Certificates):

 • گواهی Fundementals of Digital Marketing  از گوگل • گواهی Brand Management: Aligning Busines, Brand and Behavior  از دانشگاه لندن

             

 • گواهی Social Media Management  از Facebook 

             

 • گواهی Brand and Product Management  از اسپانیا

            

 • گواهی English for Careers از دانشگاه Pennsylvania

            

 

 • گواهی ?What is Social از دانشگاه Northwestern

 • گواهی Google Analytics for Beginners از گوگل

          

 • گواهی Email Marketing از HubSpot

 • گواهی Social Media Advertising از دانشگاه Colorado

 

سوابق تدریس:

 • مدرس دوره های زبان انگلیسی بزرگسالان در مرکز زبان های خارجی آواتاک
 • مدرس دوره های تافل و آیلتس
 • مدرس دوره بازاریابی دیجیتال
 • مدرس دوره بازاریابی شبکه های اجتماعی

سوابق کاری:

 ایمیل: aliabbasiheidarloo@gmail.com 

لینکداین https://www.linkedin.com/in/ali-abbasi-heidarloo-786010155/