حامد جلالی لک

حامد جلالی لک، مدرس دوره های تافل و آیلتس از سال 1377 کار خود را بعنوان مدرس زبان انگلیسی در موسسات مختلف ارومیه شروع نمود. بعد از گذشت زمان کوتاهی بعنوان سوپروایزر موسسات مختلف کار خود را ادامه داد. جلالی لک بعنوان یکی از اعضای هیات موسس و هیات مدیره موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه تجربه برگزاری دوره های متعدد آموزش روش تدریس را نیز دارد.