فرناز تجلی

فرناز تجلی، دانشجوی مقطع دکترا و مدرس دوره های نوجوانان که ۱۵ سال تجربه ی تدریس در دوره های مختلف زبان انگلیسی در آموزشگاههای تهران و ارومیه را در کارنامه ی کاری خود دارد.