لعیا صمدیان

لعیا صمدیان، مدرس زبان انگلیسی در آواتاک می باشد. یادگیری زبان انگلیسی را در موسسه ی آواتاک شروع کرد و از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در زمینه ی تدریس در موسسه ی آواتاک آغاز نمود.