صونا یاسمنی

اینجانب تدریس زبان انگلیسی را برای سطوح مختلف (کودکان . نوجوانان و بزرگسالان) از سال 90 با آموزشگاه اروند آغاز نموده ام و اکنون در کنار کادر بسیار خوب موسسه ی آواتاک مشغول به تدریس می باشم.