سرویس:اطلاعیه ها
تعداد بازدید : 922 - تاریخ خبر : 1401/09/08 - 16:28
برنامه ترمیک آذرماه آواتاک منتشر شد!
به اطلاع زبان‌آموزان محترم می‌رساند:
با توجه به اینکه تمامی فعالیت‌های موسسه آواتاک بر اساس تقویم آموزشی مصوب اجرا می‌گردد، زیــن پس برنامه ترمیک آموزشی در ابتدای هر ترم منتشر خواهد شد. لذا از زبان آموزان و اولیای گرامی تقاضا مــی‌گردد در اجرای برنامه‌های خـود، تقویم آموزشی را در نظر داشته باشند. دریافت برنامه کلی
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir