کتاب اول یا مقدماتی American Headway شامل ۱۴ فصل است که هر فصل فایلهای صوتی برای گفت‌وگو، نکات گرامری و یادگیری واژگان را شامل می‌شود.
کتاب American Headway 3 3rd برای دوره متوسط به بالا آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.
کتاب American Headway 4 3rd برای دوره پیشرفته آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.
این دوره ها برای علاقه مندان یادگیری زبان انگلیسی می باشد.
American Headway 1 3rd سطح اول برای دوره ابتدایی آموزشی زبان انگلیسی می باشدکه شامل ۱۲ فصل و ۶ ترم است.
American Headway 2 3rd سطح دوم ,برای دوره متوسط آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.