این دوره ها برای متقاضیانی طراحی شده که قصد شرکت در آزمون های بین المللی را دارند.
کتاب اول یا مقدماتی American Headway شامل ۱۴ فصل است که هر فصل فایلهای صوتی برای گفت‌وگو، نکات گرامری و یادگیری واژگان را شامل می‌شود.
کتاب American Headway 3 3rd برای دوره متوسط به بالا آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.
کتاب American Headway 4 3rd برای دوره پیشرفته آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.
این دوره ها برای علاقه مندان یادگیری زبان انگلیسی می باشد.
American Headway 1 3rd سطح اول برای دوره ابتدایی آموزشی زبان انگلیسی می باشدکه شامل ۱۲ فصل و ۶ ترم است.
American Headway 2 3rd سطح دوم ,برای دوره متوسط آموزشی زبان انگلیسی می باشد که شامل 12 فصل و ۶ ترم است.
چهارمین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان سری کتاب های Got it 3 میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Fly 4 -Fly 1 زبان آموزان را با بهره گیری زبان در متن های جذاب درگیر خود می کند.
کتاب Got it 2 سومین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوحJump 4 - Jump 1 مسیر یادگیری زبان را برای زبان آموزان هموار میکند.
کتاب Got it 1 دومین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Move 4 - Move 1 به زبان آموزان کمک میکند.
کتاب Got it Starter اولین سری از کتاب های Got it میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Start 4 Start 1 - در اختیار زبان آموزان خواهد بود.
کتاب 1 Big English برای زبان آموزان مبتدی در رده سنی 12 سال مورد استفاده قرارمیگیرد. در این مجموعه زبان آموزان با استفاده از تصاویر، شعر، جملات و مکالمات کوتاه برای یادگیری زبان تشویق میشوند.
کتاب Big English 2 مختص زبان آموزان رده سنی 9-12 سال و آخرین کتاب دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و در برگیرنده سطوح Super1-Super5 می باشد.
کتاب Big English 1 مختص زبان آموزان رده سنی 9-12 سال دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و دربرگیرنده سطوح Smart1-Smart5 می باشد.
کتاب Big English starter مختص زبان آموزان مبتدی رده سنی 12-9 سال دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و در برگیرنده سطوح Big1-Big 5 می باشد. انجام گیرد.
کتاب Big Fun 3 مختص زبان آموزان رده سنی 8-10 سال دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و در برگیرنده سطوح Happy1-Happy4 می باشد.
کتاب Big Fun 2 مختص زبان آموزان رده سنی 8-10 سال دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و در برگیرنده سطوح Jumpy1-Jumpy4 می باشد.
کتاب Big Fun 1 مختص زبان آموزان مبتدی رده سنی 10-8 سال دوره های کودکان مجموعه آواتاک بوده و در برگیرنده سطوح Busy1-Busy4 می باشد.
این دوره ها برای علاقه مندان جهت آشنایی با مهارت های ترجمه می باشد.
اسامی متقاضیان توسط کارشناسان مربوطه به لیست زبان آموزان رزرو اضافه میگردد خواهشمند است از ثبت نام خودسرانه اجتناب فرمایید
جهت ثبت نام دوره شگفت انگیز تابستان اینجا کلیک کنید