ارتباط مستقیم یادگیری انگلیسی و سواد رسانه
تعداد بازدید : 313 - تاریخ خبر : شنبه 16 مهر 1401 - 17:41  

تردیـدی نیسـت که انگلیسـی رایج‌ترین زبـان در دنیای امروز اسـت. گفته می‌شـود که زبان انگلیسـی از نقطـه نظر اهمیت در تجارت و کسـب و کار، آموزش، سیاسـت و روابط بین‌الملل و غیره، فرهنگی برای خود در سـطح دنیا ایجاد کرده است.

بهترین سیستم‌های آموزشی در دنیای امروز، مبتنی بر زبان انگلیسی است. بنابراین برای همگام شدن با این سیستم‌های آموزشی، یادگیری زبان انگلیسی همراه با زبان مادری یک امر ضروری است. هیچ کس دوست ندارد در این دنیایی که به سرعت در حال تغییر است و همه در تلاشند تا به قله‌های پیشرفت برسند، عقب بماند. با تسلط بر زبان انگلیسی می‌توانید معنی جملات و اخبار روز را به راحتی بفهمید و دنبال کنید. عدم تسلط بر مهارت‌های زبان انگلیسی موجب می‌شود که به درک هدفمندی از یک موضوع نرسید. همان‌طور که همه‌ی ما می‌دانیم، اکثر اطلاعات اینترنتی به انگلیسی نگاشته می‌شوند و رسانه‌ها مسیری مهم برای اطلاع از وقایع کنونی سراسر جهان بشمار می‌آیند.

همانگونه که در جریان اتفاقات اخیر کشور(مهر ۱۴۰۱) و توییت سرمایه‌دار سرشناس جهانی، ایلان ماسک جهت مذاکره برای فعال نمودن اینترنت جهانی، از سوی رسانه‌ها و افراد نامطلع، سهوا و یا عمدا، به عنوان کار تمام شده ترجمه و سرتیتر اخبار قرار گر

زبان آموزان و دانشـجویان زبان انگلیسـی که با درک صحیح این اهمیت و بـرای تقویت مهارت‌های خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشـتن خود در انگلیسـی، به طور مداوم با این زبان سـروکار دارند و از کتاب‌های آموزشی و رسـانه‌های انگلیسی زبان استفاده می‌کنند، از نوعی نگاه انتقادی و دانش اجتماعـی در برخورد با این رسـانه‌ها برخوردارند.

امتیاز شما


نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان