این دوره ها برای متقاضیانی طراحی شده که قصد شرکت در آزمون های بین المللی را دارند.
این دوره ها برای علاقه مندان جهت آشنایی با مهارت های مدیریتی می باشد.
این دوره مخصوص متقضیانی است که میخواهند در مهارت های هفت گانه به تسلط کامل برسند.
این دوره ها برای علاقه مندان جهت آشنایی با مهارت های ترجمه می باشد.
این دوره مخصوص متقاضیان آزمون های دکتری MSRT وEPT می باشد
جهت ثبت نام دوره شگفت انگیز تابستان اینجا کلیک کنید