این دوره ها برای متقاضیانی طراحی شده که قصد شرکت در آزمون های بین المللی را دارند.
این دوره ها برای علاقه مندان جهت آشنایی با مهارت های ترجمه می باشد.
اسامی متقاضیان توسط کارشناسان مربوطه به لیست زبان آموزان رزرو اضافه میگردد خواهشمند است از ثبت نام خودسرانه اجتناب فرمایید
جهت ثبت نام دوره شگفت انگیز تابستان اینجا کلیک کنید