تماس با ما

دپارتمان مرکزی آموزش مجازی آواتاک

: آقای حامد جلالی لک
: 09426000878
:
: info@eavatalk.ir
: ارومیه،  خیابان امامت نرسیده به کوی مهندسین (بهنق یک)